Emma Grans hemsida  
 
 
         

 


 

 

Emma Gran
I min dansundervisning vill jag framförallt att deltagarna ska få en positiv upplevelse av sig själva, känna att deras individuella uttryckssätt är meningsfullt, och utmanas att utveckla sina rörelser och sin kreativitet.

Jag brinner för att ge barn och unga tillgång till Original Play, och är övertygad om att denna lekform är en positiv kraft för självkänsla, samhörighet, tillit och ickevåld.

Jag är koreograf (Master of Arts), danspedagog och Original Play-pedagog och arbetar i förskolor, skolor och särskolor med projekt inom Kultur i för/skolan och Skapande skola. Jag arbetar också med fortbildning i Skapande dans i samarbete med Klangfärg/Västra Götalandsregionen, samt kurser för assistenter i samarbete med Danskompaniet SPINN. Jag är projektledare på Kannebäcksskolans särskola för "Att implementera Trygghetsplanen i det elevnära arbetet".

Jag har gått en 2-årig fortbildning på avancerad nivå i en metoden Ways of Seeing/Dancing Dialogue, som handlar om att använda dans, lek och ickeverbal observation för att främja kommunikation och samspel hos barn.

Kontaktuppgifter:
E-post: info@emmagran.se
Mobil: 0736-50 03 71